Vitajte na stránke.

SK | EN

BioScience Slovakia, s.r.o.

korešpondencia:
P.O. BOX 135
Bratislava 840 05

sídlo:
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

IČO: 35898241
DIČ: 2021885888
IČ DPH: SK2021885888
 
E-mail: info@bioscience.sk

Novinky

29.4.2014 sa uskutočnila odborná konferencia s názvom Transplantácie orgánov a vírusové infekcie. Fotografie a zborník z konfereniece nájdete tu.

Vízia spoločnosti

Dlhodobá vízia spoločnosti BioScience Slovakia je technologický transfer poznatkov a technológií priamou spoluprácou s akademickou sférou.

Viac o nás...

Projekty

BioScience Slovakia v spolupráci s Virologickým ústavom SAV začala 1.6.2010 implementovať výskumný projekt „Priemyselný výskum v klinickej diagnostike infekčných patogénov“ financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ.

Viac o projekte...

BioScience Slovakia v spolupráci s Virologickým ústavom SAV začala 1.5.2011 implementovať už druhý výskumný projekt „Centrum pre inovačný výskum protinádorových a protivírusových stratégií“ financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ.

Viac o projekte...

Poslanie spoločnosti

Poslaním spoločnosti BioScience Slovakia sú biotechnologický výskum a vývoj s využitím v diagnostike solídnych tumorov a infekčných ochorení imunologicky oslabených pacientov, vrátane príjemcov orgánových transplantátov a pacientov na dialýze.

Viac o nás...